Smokey Point Desperados
6/9/2024
Match Results (by Class) - Forty-Niner


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Shawnee “Bob” SmithFO194.5734.490.000.0034.49244.540.000.0044.54245.250.000.0045.25233.810.000.0033.81236.480.000.0036.482


Unclassified

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1NobodyFO124.6724.930.000.0024.93123.120.000.0023.12133.010.000.0033.01119.190.000.0019.19124.420.000.0024.421