Smokey Point Desperados
6/9/2024
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1 Bay 3Stage 2 Bay 4Stage 3 Bay 6Stage 4 Bay 7Stage 5 Bay 8
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1NobodyFO124.6724.930.000.0024.93123.120.000.0023.12133.010.000.0033.01119.190.000.0019.19124.420.000.0024.421
2Shawnee “Bob” SmithFO194.5734.490.000.0034.49244.540.000.0044.54245.250.000.0045.25233.810.000.0033.81236.480.000.0036.482